Motie onuitvoerbaar: wolf weren uit Friesland is onmogelijk

Het is juridisch gezien onmogelijk om de wolf uit Friesland te weren.

Het is juridisch gezien onmogelijk om de wolf uit Friesland te weren. Een motie die in juni werd aangenomen door Provinciale Staten is onuitvoerbaar.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga wist dat meteen al. Een extern bureau heeft nu op basis van Europese verdragen en de Wet natuurbescherming bevestigd dat Friesland ‘wolfvrij’ houden met hulp van een gebiedscommissie geen optie is.

Beschermde diersoort

,,Wy kinne wol beskermjende maatregelen nimme”, zegt Fokkinga. ,,Mar in wolf ôfsjitte of útsette nei in oar lân kin absolút net.” De wolf is een beschermde diersoort.

Lees ook | Rechts blok in Provinciale Staten wil wolf weren uit Friesland

Fryslân bereidt zich wel voor op de komst van een gevestigde wolf. Van dat laatste is sprake als een dier zich langer dan zes maanden in hetzelfde gebied ophoudt. Zodra dat het geval is, komt er snel een gebiedscommissie die preventieve maatregelen neemt.

,,No noch net, want der sit ek in kosteplaatsje oan”, zegt Fokkinga. ,,Wy wolle earst bewiis ha dat de wolf hjir is. As dat der is, kinne wy troch in goede tarieding de boel fuort yn wurking sette.”

Commissie

In Drenthe is al een commissie ingesteld omdat de wolf er vast verblijft. ,,De Drintse kommisje wol ús mei ried en died bystean”, stelt Fokkinga.

De universiteit van Wageningen doet onderzoek naar de wolf in Drenthe. ‘Mocht uit dit onderzoek komen dat het territorium zich ook over Fryslân uitstrekt, zal bekeken worden of dit om nadere afspraken vraagt tussen de provincie Drenthe en Fryslân’, schrijft Fokkinga aan de Staten.

Sinds 2018 zijn in de provincie meer dan veertig schapen door een wolf doodgebeten. In juli werden er nog acht gegrepen bij Oldeberkoop. Houders krijgen een vergoeding per gedood beest.

Nieuws

menu