Motie: geen gaswinning bij Schiermonnikoog

Proefboringen en gaswinning op 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog zien de Partij voor de Dieren, SP, GrienLinks en FNP in provinciale staten niet zitten.

Ze dienen daarom woensdag een motie in met een oproep aan gedeputeerde staten om er bij de verantwoordelijk minister op aan te dringen dat die er niet mee instemt.