Motie: Waadhoeke moet Regenbooggemeente worden

De gemeente Waadhoeke moet Regenbooggemeente worden.

Dat vindt de partij Gemeentebelangen, die tijdens de raadsvergadering van 14 maart een motie hiertoe indient. Het houdt in dat er een actief beleid wordt gevoerd voor LHBTI’ers, te weten lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Ook wordt actief gewerkt aan antidiscriminatie.

De Friese gemeenten die Waadhoeke voorgingen zijn Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân.