Molen De Mearmin in Damwâld behoudt voorlopig monumentale status: 'Wachtsje no earst ôf wat nije proseduere bringt'

Stichting De Sûkerei, die molen De Mearmin in Damwâld beheert, tekende bezwaar aan tegen het besluit van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de molen uit het rijksmonumentenregister te schrappen.

Molen De Mearmin in Damwâld.

Molen De Mearmin in Damwâld. Foto: Marcel van Kammen

De Rijksdienst stelde eerder dat De Mearmin niet langer recht heeft op een monumentale status. De molen is in 2016 verplaatst van het Geaster Mar naar het terrein van Stichting De Sûkerei in Damwâld, wat voor de Rijksdienst reden is om de monumentstatus in te trekken.