Mogelijk toch spoelfunctie geul Ameland door Holwerd aan Zee

Stapje voor stapje kruipt Holwerd aan Zee dichterbij. Een stand van zaken, over geleidedammen, de goudkust en geld.

De pier bij Holwerd in de mist, vorige week.  FOTO JAN SPOELSTRA

De pier bij Holwerd in de mist, vorige week. FOTO JAN SPOELSTRA

Ten overstaan van een vol dorpshuis in Holwerd gaf de werkgroep Holwerd aan Zee dinsdagavond een stand van zaken. ,,Want ik kin my foarstelle dat minsken sa stadichoan begjinne te tinken: dat Holwert oan see, wurdt dat wol wat’’, zegt werkgroep-lid Marco Verbeek.

Nieuws

Meest gelezen