Nestor van de Friese Staten, Wiebo de Vries van de ChristenUnie, neemt afscheid: 'Soene wy net wat tankberder wêze moatte foar wat wy al hawwe?'

ChristenUnie-politicus Wiebo de Vries neemt na twaalf jaar afscheid van Provinciale Staten. Dankzij de verkoop van energiebedrijf Nuon zat het Friese provinciebestuur in al die jaren ruim bij kas. Uitgezonderd Holwerd aan Zee en hoofdpijndossier Thialf is het geld overwegend goed besteed, vindt hij.

Wiebo de Vries bij de turfschuit op het terrein van het openluchtmuseum it Damshûs in Nij Beets.

Wiebo de Vries bij de turfschuit op het terrein van het openluchtmuseum it Damshûs in Nij Beets. Foto: Rens Hooyenga

Of hij er nog een termijn aan vast had mogen knopen van zijn partij, weet Wiebo de Vries ,,eins net.’’ Wat de provinciale ChristenUnie-politicus wel weet, is dat het na twaalf jaar Statenlidmaatschap mooi geweest is. Na drie termijnen, zo is zijn stelling, dreigt een volksvertegenwoordiger onderdeel te worden van het systeem terwijl hij dat juist kritisch moet volgen.