Minnertsga niet geholpen met lening huisarts

Boos zijn ze in Minnertsga nu de gemeenteraad van Waadhoeke geen subsidie maar een lening van 50.000 euro geeft voor huisvesting van de huisarts.

,,Spikermâl’’, waren ze donderdag na afloop van de gemeenteraadsvergadering, vertelt Nico Zonderland namens de commissie die de praktijk voor een nieuwe huisarts regelt. De noodkreet richting gemeente om het dorp te helpen met een subsidie voor de uitbouw van het dorpshuis Doarpsfinne werd niet beloond.

,,Dy liening hienen wy oeral wol krije kind’’, legt Zonderland uit. De commissie had nadrukkelijk om een subsidie van 50.000 euro gevraagd omdat een lening drukt op de lasten, waardoor de exploitatie niet rond komt. Het probleem voor Minnertsga is dat huisarts Pijman uit het zuiden van het land een huurperiode voor tien jaar aan wil gaan. ,,Wy wolle ús exploitaasje dêrom op die perioade rûn ha. Wy witte net wat der dêrnei bart.’’

Staatssteun

Minnertsga kreeg te maken ,,mei in halsstarrich kolleezje’’, merkt Zonderland op. Die weigerde een subsidie, aldus wethouder Caroline de Pee, omdat dit staatssteun zou kunnen zijn. Het college ziet de actie als financiële hulp aan een commerciële partij. Volgens het dorp dient het initiatief de leefbaarheid. Naast het veiligstellen van een huisarts wordt het nieuwe onderkomen gebruikt voor andere gezondheidszorgvoorzieningen.

De komst van de praktijk was zo goed als rond. Uitbouw van het multifunctioneel centrum kost 300.000 euro. Het dorp wist 250.000 euro bij elkaar te krijgen. Daarvan bestaat 100.000 euro uit schenkingen, licht Zonderland toe, de rest zijn leningen, die dus ook al op de exploitatie drukken. De commissie wil het aandeel leningen en schenkingen half om half hebben en klopte voor het laatste endje van 50.000 euro aan bij Waadhoeke.

Omdat het college weigerde, probeerde de gemeenteraad donderdag de subsidie veilig te stellen. Uit het antwoord van de wethouder bleek dat het college bij zijn standpunt zou blijven. De raad besloot daarom na een schorsing de subsidie om te zetten in een lening. ,,Wy moatte ús no beriede. Tiisdei is ús deadline.’’

Nieuws

menu