Ministerie verbiedt zeehondenkijken bij twee zandbanken

Het Ministerie van Economische Zaken sluit twee grote ‘zeehondenbanken’ voor publiek. Watersporters en rondvaartbedrijven verstoren de robben.

De zeehonden op de Engelschhoek bij Terschelling en de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog worden te veel en te vaak verstoord door voorbij varende schepen, waarvan de opvarenden de op de plaat liggende dieren dagelijks van nabij komen bewonderen. Dat heeft de Waddenunit van het ministerie van Economische Zaken geconstateerd.

De maatregel gaat volgend jaar in. Dan mogen delen van de platen niet meer betreden worden en moeten schepen op veilige afstand achter een boeienlijn blijven liggen.

Waddenunit

De Waddenunit is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Vier inspectieschepen varen vrijwel dagelijks uit om menselijke activiteiten op de Waddenzee in de gaten te houden. Dan gaat het om sportvissers, pleziervaart, wadlopers en andere recreanten, maar ook beroepsvissers, beroepsvaart en schepen van onderzoeksinstituten en defensie.

Bij de Engelschhoek verblijven de meeste zeehonden aan de oostkant (Terschellingzijde) van de plaat langs het Boomkensdiep. Door de recente verdieping van het Schuitengat is de plaat makkelijker bereikbaar geworden. Zowel op Vlieland als op Terschelling bieden rondvaartbedrijven tochten naar de zeehonden aan. Die zijn zeer populair. Schepen van de bruine vloot van en naar Terschelling maken steeds vaker een slag langs de zeehonden.

Verstoring

De Waddenunit heeft geconstateerd dat het aantal grijze zeehonden op de Engelschhoek in de zomer sterk varieert. Ze wijdt dit aan verstoring door het toenemende bezoek van kleine rubberboten, de dagelijkse robbentochten en het rondvaren door de bruine vloot met vaak klapperende zeilen. Volgend jaar worden er boeien langs de plaat gelegd, zodat de scheepvaart op 100 tot 150 meter afstand van de dieren moet blijven.

Ook voor het zeehondengebied op de Kuipersplaat bij de westpunt van Schiermonnikoog komen restricties. De laatste zeven jaar constateert de Waddenunit dat het aantal verstoringen als gevolg van diverse recreatieve, maar ook commerciële activiteiten op deze locatie toeneemt. De groep aanwezige zeehonden wordt hierdoor verstoord. Door de ongeorganiseerdheid van de gebruikersgroepen is aanspreken en bijsturen vanuit toezicht en handhaving onvoldoende mogelijk, stelt het ministerie.

Kanoërs en droogvallers behouden na de afsluiting mogelijkheden om hun hobby uit te blijven oefenen.

Nieuws

menu