Ministerie: geld voor 18 tot 26 gruttogebieden

Pieter Winsemius (links), Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland en boer Sjoerd Miedema (rechts) bij de aanbieidng van de petitie op Miedema's land in Haskerdijken.

Pieter Winsemius (links), Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland en boer Sjoerd Miedema (rechts) bij de aanbieidng van de petitie op Miedema's land in Haskerdijken. FOTO NIELS DE VRIES

Er is op dit moment geld toegezegd om tot 2027 18 tot 26 kansgebieden voor weidevogels in te richten in het kader van het Aanvalsplan Grutto.

Deze tussenstand staat in de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2022. In juli maakte het ministerie al bekend dat er voor dit en volgend jaar 5 miljoen euro aan rijksgeld is gereserveerd voor een ,,voortvarende start’’ van het Aanvalsplan. De provincies passen eenzelfde bedrag bij.

Voor de jaren 2023 tot 2027 zijn rijk en provincie van zins om 69,5 miljoen euro bij elkaar te brengen, maar de teller staat voorlopig op 52,5 miljoen. Als er geen aanvullende dekking wordt gevonden voor het gat in de planning, dan zullen volgens LNV de ambities bijgesteld moeten worden.

Aanvalsplan Grutto

Het Aanvalsplan Grutto, dat oud-minister Pieter Winsemius maakte met It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie (FMF) en Vogelbescherming Nederland, mikt op 34 kansgebieden van ieder minstens 1000 hectare. Hiervan zijn er tien in Friesland gedacht. Voor de boeren in deze gebieden wordt gewerkt aan een bundeling van verdienmodellen, met als basis een vergoeding voor zwaar agrarisch natuurbeheer.