Minister: ruzie tussen reddingsmaatschappijen Noordgat en de KNRM is onoplosbaar

Het gebeurt geregeld dat de KNRM een hulpeloze schipper voor niks een sleepje geeft. FOTO KNRM

Een al jaren slepende ruzie tussen reddingsmaatschappijen Noordgat en de KNRM is onoplosbaar. De minister legt het hoofd in de schoot.

In opdracht van de Tweede Kamer is voor de tweede maal een bemiddelaar ingezet om beide partijen op één lijn te krijgen. Ook deze poging, die een jaar duurde, is nu mislukt. ,,Dat betreur ik’’, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Valse concurrentie

Noordgat van West-Terschelling trekt sinds 2014 ten strijde tegen de KNRM. De laatste helpt gestrande watersporters gratis op weg. Noordgat vindt dat er sprake is van valse concurrentie. De KNRM is bedoeld voor noodgevallen en zou particuliere bergers op deze manier het brood uit de mond stelen. ,,Mijn hele business gaat naar de kloten’’, moppert Simon Smit.

Smit heeft een bedrijfje met twee vaste mensen en vijftien vrijwillige opstappers. Mogelijk beproeft hij na de zomer zijn geluk in Brussel. Hij hoopt dat de Europese Commissie een halt kan toeroepen aan de ,,oneerlijke concurrentie’’ op het Nederlandse water. ,,We proberen het op een nette manier uit te knokken’’, zegt Smit. ,,Wij zijn Terschellingers. Wij hebben een lange adem.’’

Marktconforme tarieven

Noordgat vindt principieel dat de KNRM moet wegblijven bij de niet-spoedeisende reddingsklussen op zee. Wil de maatschappij zich toch op deze markt blijven bewegen, dan moet zij marktconforme tarieven rekenen. Smit: ,,Dan kan ik er tenminste mee concurreren’’. Vroeger wist Noordgat drie op de vier klussen op zee in de wacht te slepen. Tegenwoordig is dat nog maar een op de vier. ,,Verzekeraars maken er misbruik van.’’

Beide partijen mogen niets vertellen over het bemiddelingstraject onder aanvoering van Den Haag. Ze hebben een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. De minister zegt slechts te hopen ,,dat partijen op een later moment alsnog een oplossing zullen vinden voor hun geschil’’. De veiligheid op de Noordzee, meldt Van Nieuwenhuizen nadrukkelijk, is door het conflict tussen de bergers niet in het geding.

Nieuws

menu