Minister beëdigt commissaris van de Koning in het Fries, en dat is voor het eerst. 'Se hat it bûtengewoan goed dien'

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken beëdigt Arno Brok voor zijn tweede termijn als commissaris van de Koning van Friesland.

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken beëdigt Arno Brok voor zijn tweede termijn als commissaris van de Koning van Friesland. Foto: Ministerie van BZK

Commissaris van de Koning Arno Brok is donderdag zijn tweede termijn ingegaan na een volledig Friestalige beëdiging op het ministerie. En dat is voor het eerst.

Op zichzelf is het niet nieuw dat Arno Brok de eed in het Fries aflegt. In 2017 deed hij dit ook tijdens zijn eerste beëdiging, toen door Koning Willem-Alexander.