Minister Hugo de Jonge wil actie tegen zorgfraude met pgb's

Minister Hugo de Jonge ANP

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met een pakket maatregelen dat fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) moet tackelen.

Minister Hugo de Jonge (CDA) kondigt de actie aan in antwoord op Kamervragen van de VVD, naar aanleiding van artikelen in de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden over zorgfraude, die in de noordelijke provincies in opmars is. In een deel van instellingen als zorgboerderijen wordt misbruik gemaakt van pgb’s van kwetsbare personen als verslaafden, mensen met een beperking en psychiatrische patiënten. ,,Er zijn personen die willens en wetens misbruik maken van zorggelden en patiënten. Dit dupeert patiënten, verzekerden en de belastingbetaler”, schrijft De Jonge.

Lees ook: Misdaad ontdekt nieuw verdienmodel: zorgfraude (en het uitbuiten van bewoners van zorgboerderijen)

De pgb-fraude moet volgens de minister langs meerdere sporen worden aangepakt. Zo wordt door de groeiende complexiteit van de fraudezaken de opsporingscapaciteit van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met twintig man uitgebreid. De extra mankracht moet ervoor zorgen dat meer fraudezaken voor strafrechtelijke afdoening worden voorgelegd aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Online portal moet verbeterd worden

Ook moet het online portal (onderdeel van DigiD) waarbinnen pgb-budgetten worden geregeld, worden verbeterd, waardoor frauderen door zorginstellingen minder makkelijk wordt. Daarnaast moeten gemeenten meer spierkracht krijgen voor versterking van de controle en handhaving. Minister De Jonge kondigt aan dat er gewerkt wordt aan een instrument waarmee instellingen die pgb’s van cliënten beheren, worden getoetst op vaardigheid en kwaliteit.

Nieuwe wet

Bij het opsporen van fraude in de zorg is het uitwisselen van informatie tussen toezichtspartijen, handhaving en opsporing op dit moment een belemmering, aldus de minister. De nieuwe wet ‘bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ moet hier wat De Jonge betreft een eind aan maken. Het wetsvoorstel wordt begin volgend jaar aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De artikelen van deze krant die aanleiding waren voor de Kamervragen van de VVD kwamen tot stand op basis van gesprekken met burgemeesters uit Friesland, Groningen en Drenthe over signalen van ondermijnende criminaliteit in Noord-Nederland.

Lees ook

Nieuws

Meest gelezen