Minder aanwas voor Friese mbo's: door onzekerheid corona toch stabiel aantal studenten

Friese Poort, Friesland College en het Nordwin College zien de aanwas van nieuwe studenten iets teruglopen. De totale aantallen blijven echter stabiel, of groeien zelfs licht. Een corona-effect.

ROC Friese Poort organiseerde deze zomer in Drachten Simmerplein. Studenten konden zo toch contact hebben met elkaar, terwijl veel lessen online werden gegeven.

ROC Friese Poort organiseerde deze zomer in Drachten Simmerplein. Studenten konden zo toch contact hebben met elkaar, terwijl veel lessen online werden gegeven. FOTO RENS HOOYENGA

De drie mbo-instellingen wijzen allemaal op de krimpende bevolking als reden voor het afnemend aantal inschrijvingen op de peildatum van 1 oktober. Maar er is ook een corona-effect: meer studenten kiezen er vanwege de onzekere economische situatie voor om langer door te leren.

Friesland telt nu ruim 25.000 mbo-studenten op de drie scholen. Daarvan is ROC Friese Poort met 15.272 de grootste. ROC Friesland College telt er 8899 en AOC Nordwin College 1368.

Minder werken en leren

Bij Friese Poort daalde het aantal nieuwe inschrijvingen van 5612 vorig jaar naar 5367 dit jaar, een daling van 245. Bij het Friesland College liep het aantal inschrijvingen terug van 2299 naar 2019 (min 280).

Friese Poort ziet desondanks het totale aantal studenten iets toenemen: ten opzichte van de 14.889 van vorig jaar steeg het aantal met 383. Bij het Friesland College treedt een minimale daling op van acht studenten.

Friese Poort ziet een verschuiving van opleidingen waarbij werken en studeren wordt gecombineerd (BBL) naar opleidingen waarbij het accent ligt op studeren (BOL). Dit is een landelijke trend, mede ingegeven door het gebrek aan leer-werkplekken. De coronacrisis is hiervan een belangrijke oorzaak. Het kabinet heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om hier iets aan te doen, maar vooralsnog zijn er in het hele land nu zo’n twintigduizend leerwerkplekken te weinig.

Perspectief op de arbeidsmarkt

Carlo Segers, voorzitter van het college van bestuur van het Friesland College, ziet in de pandemie ook een verklaring voor het vrijwel gelijkblijvend aantal studenten, terwijl de instroom daalt.. ,,In de huidige crisis vallen in sommige sectoren banen en ook stageplaatsen weg. Het perspectief op de arbeidsmarkt weegt dan zwaarder. Als er weinig werk is in jouw sector, kiest een student sneller - ook in het mbo – voor doorleren.’’

Segers signaleert daarnaast dat de dalende instroom van mbo-studenten te maken heeft met de keuze van leerlingen met een vmbo-diploma om door te leren op de havo. Zo kunnen ze rechtstreeks naar het hbo. Ook dit is een verschijnsel dat landelijk speelt. Deze week werd bekend dat de inschrijvingen bij de hogescholen NHL Stenden en Van Hall Larenstein juist licht is gestegen.

Net als in het hbo is ook in het mbo sprake van een stijgende animo voor beroepsopleidingen in de zorg en het onderwijs. Bij Friese Poort zijn de studierichtingen onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en zorg en welzijn de grootste groeiers.

Minder studenten in krimpregio’s

Nordwin noemt geen exacte cijfers over de instroom, maar geeft aan dat de krimp minder groot is dan verwacht. ,,Krimpregio’s als Buitenpost en Sneek zorgen met name voor de daling’’, aldus woordvoerster Annet Joosen. ,,Heerenveen en Leeuwarden krimpen minder of zelfs niet. De werkelijke cijfers zijn boven verwachting.’’ De school, die ook vmbo aanbiedt, had op een totaal aantal leerlingen en studenten van iets minder dan 2800 gerekend. Het zijn er nu 2858.

Friese Poort maakt zich zorgen over de gevolgen voor de langere termijn van het studeren in coronatijd. Het onderwijs verschraalt doordat er minder fysieke ontmoetingen plaatsvinden en er minder kan worden samengewerkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland