Milieudefensie over aanbevelingen stikstof van Johan Remkes: 'Nu moet de provincie echt in actie komen'

Foto: Siebe Swart

Een verhaal ‘met aanknopingspunten’, zo vat Sietske Inberg van Milieudefensie Leeuwarden de aanbevelingen van Johan Remkes samen. ,,Maar de vraag is nu hoe de provincie hier op reageert.’’

Milieudefensie is tot dusverre allesbehalve te spreken over de aanpak van Gedeputeerde Staten in het stikstofdossier. ,,Ik heb er een hard hoofd in dat ze nu wel durven door te pakken’’, aldus Inberg.

Het provinciale beleid is in haar ogen nu vooral pappen en nathouden, waarbij de landbouw de richting bepaalt en natuurbelangen daaraan ondergeschikt zijn. Dat gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) tot dusverre vasthoudt aan ‘een Fries model’ waarin de stikstofuitstoot niet met de helft – zoals het kabinet wil - maar met een kwart vermindert, is volgens Milieudefensie na het verhaal van Remkes niet langer houdbaar. Ook wil Friesland de doelstelling halen in 2035 en niet in 2030.

‘Oplossing waarbij de natuur wordt hersteld’

,,En onze commissaris Arno Brok roept steeds dat er een oplossing moet komen ‘mei kofje en koeke’, maar wij vinden dat er een oplossing moet komen waarbij de natuur wordt hersteld’’, zegt Inberg.

Milieudefensie put hoop uit de uitlating van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD), maandag gedaan op werkbezoek in Nij Beets. Als het jaar 2030 in de wet wordt vastgelegd, ‘zal ook Fryslân daarin mee moeten’, aldus een stellige Van der Wal.

Nieuws

menu