Inwoners Friesland mogen meedenken over klimaatbestendige provincie: 'Wy wolle antisipearje op wat we op ús ôfkommen sjogge'

Hevigere neerslag, langere periodes van droogte, een zeespiegel die stijgt. Friesland moet zich aanpassen de komende decennia. En de inwoners mogen meepraten over de richting.

Wateroverlast zal steeds vaker voorkomen.

Wateroverlast zal steeds vaker voorkomen. Foto: Rens Hooyenga

Provincie en Wetterskip Fryslân beleggen de komende tijd in zes plaatsen een gespreksavond over een ‘klimaatbestendig Fryslân’ voor iedereen die belangstelling heeft. De eerste sessie is op 27 september in Surhuisterveen, de laatste op 13 oktober in Donkerbroek.