In 2019 waren 9 op de 10 middelbare scholieren gelukkig, twee jaar later zijn dat een stuk minder

Meer middelbare scholieren geven aan niet gelukkig te zijn. Foto: Pixabay

Middelbare scholieren in Friesland zijn de afgelopen twee jaar minder gelukkig geworden. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Fryslân dat afgelopen najaar heeft plaatsgevonden. Destijds was sprake van een gedeeltelijke lockdown.

Gaven in 2019 nog bijna negen op de tien scholieren aan zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, in 2021 daalde dit naar driekwart van de scholieren. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van GGD Fryslân, een onderzoek dat in het najaar van 2021 is afgenomen onder scholieren in klas twee en vier van het regulier voortgezet onderwijs.

Grote impact

In de periode voor corona zei 87 procent van de scholieren zich meestal (zeer) gelukkig te voelen, eind 2021 daalde dit naar 75 procent. De jongeren stellen dat gebeurtenissen die ze meemaakten tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname en- of overlijden van een naaste - al dan niet door corona - grote impact hebben gehad.

Nog last

Van de scholieren gaf 17 procent aan nog last te hebben van een dergelijke gebeurtenis. Bijna twee derde (64 procent) geeft aan snel te herstellen na een moeilijke periode en 42 procent vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Markwin Jetzes, epidemioloog bij GGD Fryslân zegt daarover: ,,Dit betekent dat een groot deel van de jongeren moeite heeft gehad met de coronaperiode.’’

Lespakket

GGD Fryslân heeft daarom het lespakket ‘Je Brein de baas?!’ aangeboden aan de scholen. Dat is er op gericht om de mentale gezondheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs te versterken.

Nieuws

menu