Microbiologen maken gehakt van kritiek op coronatest: 'Willen we de Verenigde Staten achterna?'

De coronatest is special ontwikkeld voor het huidige, nieuwe coronavirus. De test vindt geen andere virussen. Foto: Shutterstock

De coronatest van de GGD is onbetrouwbaar en zegt niets over de vraag of iemand ziek of besmettelijk is.

Het virus waart nauwelijks nog rond in Nederland.

Dat verhaal circuleert op de sociale media. Het wordt omarmd door organisaties als Viruswaarheid, die de coronamaatregelen te drastisch vinden.

De kritiek op de test vindt zijn oorsprong in een brief die de Leidse biochemicus Mario Ortiz Buijsse onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Erfelijk materiaal

Buijsse, een zelfstandig adviseur in de farmaceutische industrie, benadrukt dat de test die nu wordt gebruikt slechts aantoont dat iemand erfelijk materiaal van het virus bij zich draagt. Zonder verdere diagnose zegt dat niets over de vraag of iemand ziek of besmettelijk is.

Op zichzelf klopt dat wel, erkennen virologen. Je kunt erfelijk materiaal van het virus bij je dragen zonder ziek te worden of anderen te besmetten. De vraag is alleen: wat doe je met die wetenschap?

Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie bij het UMCG:
,,We weten dat je anderen kunt besmetten als je maar heel weinig virusdeeltjes in je lichaam hebt. We weten ook dat de meeste mensen die het virus dragen al snel heel veel virus in zich hebben. En we weten dát het virus zich weer verspreidt. We weten dus genoeg om te handelen. Iedereen die het virus bij zich draagt kán het verspreiden. We willen de infectieketen doorbreken. Daarom moeten we van iedereen die het virus bij zich draagt zorgen dat die persoon het niet verder kan verspreiden.’’

Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog en medisch directeur van de laboratoria Izore en Certe:
,,Heel veel mensen raken besmet, maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. De meeste jonge mensen merken het niet eens. Bij de mensen die er wel ziek of erg ziek van worden, komt dat vaak door hun immuunreactie. Dat is een rechtstreeks gevolg van het virus. Zonder dat virus waren ze niet ziek geworden.”

 

Oude deeltjes

De coronasceptici beweren ook dat de coronatest voornamelijk oude virusdeeltjes opspoort bij mensen die dit voorjaar ziek zijn geweest en die al lang niet meer besmettelijk zijn. Het virus zou nu nauwelijks meer rondwaren.

Bert Niesters: ,,Onzin. Je hebt het virus een paar weken bij je en je kunt het in die tijd aantonen met de coronatest. Daarna is het echt weg.’’

Anne-Marie van Elsacker: ,,De test toont aan dat iemand het echte virus in de luchtwegen heeft. Het kan zijn dat het lichaam al ver is met het opruimen van het virus. Dat er nog maar een paar virusdeeltjes aanwezig zijn. Maar een positief getest persoon heeft zeker een infectie gehad. Een deel van de bevolking wordt ernstig ziek van dit virus. Iedereen die ermee in aanraking komt, speelt een rol in de verspreiding ervan. Dat proberen we met zijn allen te voorkomen. Het aantal positieve gevallen is een thermometer voor hoe het virus zich onder de bevolking verspreidt. Daar kan je als overheid naar handelen.”

Stoppen met de coronatest?

Hebben de critici gelijk? Kunnen we maar beter stoppen met een coronatest die onbetrouwbaar zou zijn en alleen maar oude, onschuldige besmettingen zou opsporen?

Bert Niesters : ,,Als we de deze test niet meer mogen toepassen, dan kunnen we ook virussen als hiv, hepatitis B en C niet meer aantonen met grote zekerheid. Dat betekent dan ook dat de veiligheid van bloed en bloedproducten niet meer zou zijn gewaarborgd. Ook andere testen op basis van PCR zijn belangrijk. Denk ook maar eens aan forensisch onderzoek.’’

Anne-Marie van Elsacker : ,,Wat is het alternatief? Helemaal loslaten en dan overrompeld worden door Covid-19-patiënten, zoals in het voorjaar in Italië? Willen we Brazilië of de Verenigde Staten achterna?”

Nieuws

menu