Met ruim 1200 handtekeningen voor Bildtse taal naar Den Haag

Rond de twaalfhonderd handtekeningen voor het erkennen van het Bildts als taal worden vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer.

Het grootste aantal steunbetuigingen is verzameld via de online-petitie ‘ Erkin de Bildtse taal ’, die twee weken online stond. Achthonderd medestanders zetten hun handtekening. Daarnaast werden zo’n vierhonderd schriftelijke handtekeningen ingezameld.

De aanbieding moest vandaag plaatsvinden omdat de Tweede Kamer morgen stemt over de herindeling waarbij de gemeente het Bildt verdwijnt en opgaat in Waadhoeke. Bilkerts willen zekerheid over het voortbestaan van het Bildts in de nieuwe gemeente.

Nieuws

menu