Met heiwerk eindelijk een begin aan Sense of Place

FOTO JAN SPOELSTRA

Op de dijk buiten Holwerd wordt gewerkt aan de fundering voor twee beelden. Mogelijk staan die er volgend jaar.

Met de werkzaamheden, acht palen die in de dijk worden geheid, is eindelijk een begin gemaakt met Sense of Place, dat bestaat uit een reeks kunstzinnige dijkprojecten die hoog op de wensenlijst van de Culturele Hoofdstad staan.

Daartoe behoren Dijk van een wijf (een vrouwvormige dijk van Nienke Brokke bij Holwerd), een buitendijkse wandelroute/dobbe bij Hallum, Camera Batavia (een spiegelton bij Ternaard van Arjen Boerstra), een Terp van de toekomst bij Blije, een installatie van Marc van Vliet bij de oude pier van Blije, een kwelder van Bruno Doedens bij Striep op Terschelling en een kromme pier van Ruud Reutelingsperger bij Wierum.

Al was er begin dit jaar nog hoop dat een aantal van de Sense of Place-werken in de loop van 2018 gerealiseerd zou worden, de vergunningsaanvragen verlopen veel trager dan Joop Mulder en andere initiatiefnemers hadden gehoopt .

,,De planning is dat we in 2019 beginnen met bouwen’’, zegt Arjen Boerstra, voor wiens Camera-Bataviaproject de dijk bij Ternaard wat moet worden opgehoogd. Sense of Place is daarmee een project van de lange adem geworden.

Wel is in twee kleinere installaties het wad deze zomer naar de stad gehaald, waar in het voormalige Aegongebouw een waddenpanorama is gebouwd en Bruno Doedens in de kelder van het voormalig Fries Museum een waddenkelder inrichtte met zand en helmgras .

Bij Holwerd gaat het om twee grote vrouwenbeelden van Jan Ketelaar uit Drachten, die hij Wachten op hoog water noemt. In eerste instantie wordt de dikste van de twee vrouwen neergezet, vertelt hij. ,,Se hie in namme ha moatten, ik he der wol oer neitocht, mar ik wyt der net ien. Se stiet foar in miljard minsken.’’

Haar slankere metgezel is nog niet voltooid en volgt, als alles meezit, volgend voorjaar. Wanneer het beeld er komt is nog onduidelijk, zegt Wendy Gooren, woordvoerder voor Sense of Place. Het zou begin december misschien al kunnen, maar er moet eerst nog een bezwarenprocedure doorlopen worden. Anders komen ze in het voorjaar allebei.

,,Ik tink dat it wol slagget’’, zegt Ketelaar vanuit Spanje, waar hij deze week is. Maar hij geeft meteen toe dat hij dat niet zeker weet: ,,Alles wat ik siz is fansels bluf, mar it hat wol lang genoch duorre. It komt derop del, ik ha it wol faker sein, dat ik it allegear wol sjen sil.’’

Nieuws

Meest gelezen