Mestinjectie negatief voor weidevogel

Vogelliefhebbers en boeren roepen het al jaren, maar het is nu ook wetenschappelijk vastgesteld: mestinjectie schaadt de weidevogel.

Volgens onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bevatten weilanden met geinjecteerde drijfmest minder rode wormen dan weilanden met ruige stalmest, een mengsel van stro en vaste mest. ,,Mestinjectie leidt dus tot minder voedsel voor weidevogels”, stelt Onrust die zijn bevindingen heeft gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Applied Ecology .

Minder wormen op te peuzelen

Hoe dit komt? Onrust geeft twee verklaringen. Door mestinjectie wordt de grasmat opengesneden, verschraalt de bodemstructuur en wordt de toplaag gevoeliger voor droogte. Regenworm hebben hier weinig meer te zoeken Er is daardoor minder op te peuzelen voor kievit, grutto en scholekster.

Kleinere wormen

De worm die wel zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, is bovendien kleiner, omdat grond met drijfmest minder voeding bevat dan ruige stalmest. Een vijf maanden durend experiment met jonge wormen op een dieet van drijfmest, ruige stalmest en stro heeft dit uitgewezen.

De RUG-onderzoeker publiceert zijn onderzoek op een moment dat de overheid juist meer inzet op mestinjectie. Naast de veehouders op het zand, zijn sinds begin dit jaar ook de veehouders op klei en veen verplicht om de drijfmest te injecteren. Ze mogen alleen nog de sleepvoet inzetten - die de drijfmest in strookjes tussen de graszoden legt - als ze de drijfmest met een derde deel water mengen.

Ammoniak

De overheid heeft de regels aangescherpt, omdat de veehouderij de uitstoot van ammoniak verder moet beperken vanwege de nadelen voor de natuur. Door mest te injecteren in de grond komt er minder ammoniak vrij. Dit stikstofrijke gas ontstaat bij de vorming en het uitrijden van drijfmest.

Om worm en weidevogel tegemoet te komen, wordt nu vaak het waterpeil verhoogd. Maar dat zet amper zoden aan de dijk, stelt Onrust. ,,Als de toplaag eenmaal verdroogd is, heeft het weinig zin. Een hogere grondwaterstand moet gecombineerd worden met een andere manier van bemesten.”

Bokaskhi

Onrust roept de overheid en de boeren op om af te zien van mestinjectie. Zijn advies: zet in op ruige stalmest. Als dat niet lukt, scheidt dan de drijfmest in een dikke en een dunne fractie of maak bokashi door de drijfmest te mengen en te fermenteren met plantmateriaal. ,,Dan hoef je niet te injecteren, neemt toch de ammoniakuitstoot af en het is veel beter voor de weidevogels.”

Nieuws

Meest gelezen

menu