Mentor geeft mede-studenten steuntje in de rug

Goed voorbeeld doet goed volgen. Onder dat motto moeten veel meer studenten een rol op zich nemen als mentor. ,,Ik wil heel graag een jongere op weg helpen’’, zegt Darshinique Kisoenpersad (22).

Darshinique Kisoenpersad wil graag mentor worden.

Darshinique Kisoenpersad wil graag mentor worden. FOTO NIELS WESTRA

Darshinique, student sociaal werk bij ROC Friese Poort, loopt stage bij het Mentorprogramma Friesland. Dit netwerk van scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de provincie bestaat al sinds 1997. Het programma koppelt studenten die wel wat steun kunnen gebruiken aan mentoren.

Die coaches kunnen oud en jong zijn; wat telt is dat ze ervaring hebben op het gebied van studie, werk en ‘het echte leven’. Want dat is, aldus het Mentorprogramma Friesland ‘oneindig veel ingewikkelder dan het beste studieboek vertellen kan’. Mentoren helpen hun mentees niet alleen bij studievraagstukken, maar ook in het sociale leven en op de arbeidsmarkt.

Darshinique hoopt via haar stage in contact te komen met studenten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ,,Ik wil graag nuttig en behulpzaam zijn’’, zegt de Leeuwarder studente.

Het Friese mentorprogramma krijgt dankzij een Europese subsidie van bijna 4 ton ook zelf een stevige duw in de rug. Samen met onderwijsinstellingen in Frankrijk, Bulgarije, Cyprus, Spanje en Duitsland hopen Marrit Boelens en Afke Bruinsma vanuit hogeschool NHL Stenden het mentorschap binnen het onderwijs flink uit te breiden.

‘Mentor Your Future’, heet het programma waarmee Boelens en Bruinsma de komende jaren onder andere 450 studenten een training willen geven die hen in staat moet stellen op te treden als mentor.

Bevoorrechte positie

,,We willen studenten op het hbo er bewust van maken dat ze een bevoorrechte positie hebben in de maatschappij’’, legt Bruinsma uit. Met als doel hen vaardigheden bij te brengen om andere studenten te coachen.

Het gaat er dan vooral om jongeren op het mbo te helpen bij de overstap naar het hbo. Dat blijkt voor velen een bottleneck of zelfs een struikelblok. ,,Veel mbo’ers hebben het gevoel dat ze op het hbo in het diepe worden gegooid’’, weet Darshinique.

Geregeld contact met een leeftijdsgenoot die weet wat er wordt verwacht, kan dan wonderen doen. Uiteindelijk, zegt Boelens, is het project bedoeld om meer mensen de kans te geven te slagen op het hbo. ,,Maar ondertussen is voor studenten het leren van de vaardigheden om mensen te coachen ook van groot belang voor hun eigen carrière. Die skills kunnen ze later toepassen in hun werk.’’

Rolmodellen zijn ook de sleutelfiguren in een ander project van het Mentorprogramma Friesland, Friese Poort en het Friesland College, getiteld ‘Value and Future’. ,,Wij zoeken rolmodellen uit het bedrijfsleven, die jongeren inspireren in ethisch ondernemerschap’’, aldus Henk Markus, projectleider namens het Friesland College.

Dit project, dat eveneens drie jaar duurt en ook een Europese subsidie van bijna 4 ton in de wacht sleepte, beoogt het ethisch bewustzijn en handelen van mbo’ers te versterken.

Ethiek

Het begrip klinkt misschien hoogdravend, maar Markus kan zo een voorbeeld noemen waarmee hij studenten aan het nadenken krijgt over het thema ethiek. ,,In deze coronatijd is dat niet zo moeilijk hoor’’, lacht hij. ,,Wat doe je als je in het weekeinde toch naar een feestje wil ook al weet je dat het niet mag? En meld je je af voor je rijexamen als je verkouden en koortsig bent?’’

In ‘Value and Future’ werken studenten uit Friesland samen met leeftijdsgenoten uit Cyprus, Duitsland, Spanje, Litouwen en Griekenland. Markus: ,,We willen jongeren uit het beroepsonderwijs stimuleren te kiezen voor een rol als ondernemer. Maar dan een die niet alleen kijkt naar winst, maar ook naar duurzaamheid en empathisch kan handelen.’’

Studenten moeten zelf op zoek naar inspirerende ondernemers die zij zien als rolmodel. Die ondernemers moeten vervolgens weer de jongeren prikkelen om hun eigen visie te ontwikkelen. De aandacht voor bedrijfsethiek neemt toe in de wereld, aldus Markus. Maar in het mbo heeft het thema tot dusverre amper aandacht gehad. ,,Daar gaan we wat aan doen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs