Mensenrechtenvlag van Leeuwarder ontwerper wappert volgende maand op plaatsen in heel Nederland

FOTO TÛMBA

De mensenrechtenvlag, bedacht door Tûmba en ontworpen door Leeuwarder ontwerper Menno de Boer, wappert op 10 december op veel gebouwen in Nederland. Het is dan de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Op die dag wordt ook stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties, die zich inzetten voor het beschermen en verbeteren van de mensenrechten. De vlag moet saamhorigheid en verbinding uitstralen en de waarde van mensenrechten onderstrepen.

Het is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Het groene staat voor de aarde, het blauw voor de lucht en geel voor de zon: allemaal dingen die we met elkaar delen. De gele ‘wokkel’ staat voor het dna, ook iets wat we allemaal hebben.

Op 10 december hangen anti-discriminatievoorzieningen, scholen, gemeenten, bedrijven en particulieren de vlag uit. In Groningen komen er twee grote vlaggen op de Martinitoren te hangen en in Leeuwarden wordt de vlag op een plein met stoepkrijt gemaakt. Ook de gemeente Leeuwarden en NHL Stenden hebben aangegeven de vlag te zullen hijsen.

Nieuws

menu