Mensen met grote schulden krijgen voortaan 1 regeling met alle schuldeisers

Voor mensen met grote schulden wordt voortaan één regeling getroffen met alle schuldeisers. Dit ‘collectief schuldregelen’ wordt toegepast in bijna alle Friese gemeenten.

Foto

Foto LC

Nederland telt ruim 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Hiervan krijgt een half miljoen hulp van vrijwilligersorganisaties, bewindvoerders of professionele schuldhulpverleners. De rest van deze groep blijft heel lang buiten beeld.

Nieuws

menu