Mensen met grote schulden krijgen voortaan 1 regeling met alle schuldeisers

Voor mensen met grote schulden wordt voortaan één regeling getroffen met alle schuldeisers. Dit ‘collectief schuldregelen’ wordt toegepast in bijna alle Friese gemeenten.

Foto

Foto LC

Nederland telt ruim 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Hiervan krijgt een half miljoen hulp van vrijwilligersorganisaties, bewindvoerders of professionele schuldhulpverleners. De rest van deze groep blijft heel lang buiten beeld.

,,Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen hulp zoeken’’, zegt algemeen directeur Hans van der Meulen van Kredietbank Nederland in Leeuwarden die voor 67 Nederlandse gemeenten de schuldhulpverlening verzorgt. ,,Mensen hebben last van schaamte of een hele positieve toekomstverwachting. Ze denken lang: ik los het zelf wel op.’’

Als mensen dan eindelijk om hulp vragen is de schuld al opgelopen tot zo’n 40.000 euro bij gemiddeld veertien verschillende schuldeisers. Daarna duurt het nog maanden voordat elke partij akkoord is met het saneringsvoorstel, want met iedereen wordt een aparte schuldenregeling getroffen. ,,Het was een heel gedoe’’, stelt Van der Meulen.

'Het vertrouwen is er'

Bij collectief schuldregelen zijn er door gemeenten en de grootste schuldeisers vooraf afspraken gemaakt over openstaande rekeningen. ,,Schuldeisers gaan ongezien akkoord met het voorstel van de schuldhulpverlener. Dat kan omdat dit een ervaren, professionele en gecertificeerde partij is. Het vertrouwen is er.’’

Op Heerenveen na werken alle Friese gemeenten sinds kort met collectief schuldregelen. Het gaat om 2100 huishoudens voor wie Kredietbank Nederland de schulden oplost. Heerenveen, dat de schuldhulpverlening zelfstandig uitvoert, verwacht op afzienbare termijn ook over te stappen op de collectieve aanpak.

De nieuwe werkwijze zorgt voor minder uitvoeringskosten en administratieve rompslomp voor gemeenten en schuldeisers, maar het grootste voordeel is volgens Van der Meulen dat mensen sneller van hun schuld af zijn. ,,Als je na vijf jaar eindelijk hulp zoekt, die psychologische drempel over gaat, dan wil je ook snel geholpen worden.’’

Angel

Want pas als de schulden geregeld zijn, kunnen mensen hun leven weer oppakken. ,,Schulden komen nooit alleen. Pas als de angel eruit is, kunnen mensen weer energie steken in andere zaken, bijvoorbeeld in het zoeken naar werk of het aanpakken van een verslaving.’’

Den Haag ging in Nederland voorop met de collectieve aanpak. Hier doen de dertig grootste schuldeisers inmiddels mee, waaronder de Belastingdienst, banken en zorgverzekeringen. SchuldenlabNL is verantwoordelijk voor de landelijke uitrol. Dit is een stichting die navolging bepleit voor lokale projecten die bewezen effectief zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland