Menaam mag aan de slag met 'nij hert'

Menaam kan werken aan een nieuw hart voor het dorp. De gemeenteraad van Waadhoeke stemde donderdag in met financiering van een nieuw mfa.

Zo’n 1,5 miljoen euro heeft Menaam nodig om de gymzaal aan de Greatebuorren te verbouwen tot multifunctionele accommodatie. Donderdag werd een groot gat gedicht doordat de gemeente twee keer 472.490 euro beschikbaar stelde als subsidie en als lening. Het gejoel en applaus van het massaal opgekomen Menaam was niet van de lucht.

Het dorp heeft subsidietoezeggingen voor 290.000 euro, maar een groot deel daarvan, 75.000 euro, was onzeker geworden omdat de woningstichting Noordwest-Friesland deze regeling niet langer meer heeft. Wethouder Jan Dijkstra heeft daarop gesprekken gevoerd met de corporatie en verzekerde dat het goedkomt. Die toezegging heeft de woningstichting gedaan. Dijkstra noemde het een pluspunt dat zzp’ers uit het eigen dorp worden ingeschakeld.

Worstelen

Met de exploitatie wordt het ook nog spannend, maar Haye Stellingwerf van raadsfractie SAM wees erop dat een nieuw dorpshuis vaak zorgt voor een magneetwerking. Zo is het ook in andere dorpen gegaan. Juist in Menaam zit men te springen om een ontmoetingscentrum. De afgelopen vier jaar was het worstelen met de ruimte voor verenigingen. Dienstencentrum De Weme ging dicht en later ook café de Black Horse.

Kees Arendz van Gemeentebelangen wees erop dat die panden jaren terug nog vol zaten met toneelvoorstellingen en bruiloften. Bovendien is door de gemeentelijke herindeling het gemeentehuis van Menaam leeg komen te staan. ,,It hert is út Menaam’’, omschreef inspreekster Nynke Douma. ,,Wy binne al fjouwer jier ús fertroud plakje kwyt. Wy ha ús rêden, mar it is net ideaal. Wy ha it ein yn ‘e bek.’’

Douma vroeg zich af waar de kinderen heen moeten als er geen nieuwe accommodatie komt. ,,Jou ús dy waarme jas’’, was haar oproep, gevolgd door luid applaus vanaf de publieke tribune. Precies een jaar geleden kwam Menaam ook massaal in actie voor het plan. Het dorp hoopte dat de gemeente Menameradiel op de laatste raadsvergadering van deze gemeente een besluit zou nemen. Dat werd toen doorgeschoven naar de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Nieuws

menu