Memo gemeente: meer ruimte voor kasarbeiders in Waadhoeke

De wijk de Pôlle in Berltsum. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De huidige regel dat maximaal 1 procent van de huizen in een dorp bewoond mag worden door arbeidsmigranten wordt mogelijk losgelaten door Waadhoeke.

Werkgevers, zoals glastuinbouwers, hebben steeds meer moeite de groeiende groep buitenlandse werknemers te huisvesten. Door de beperkingen die vanuit de gemeente worden opgelegd, komen bedrijven ‘vast’ te zitten en kan zelfs een vertrek dreigen, zo staat in een memo van de gemeente Waadhoeke.

In het stuk staat de aanbeveling om het huidige maximum van 1 procent van de woningen per kern voor arbeidsmigranten los te laten in een vernieuwde beleidsregel.

Om verlies aan leefbaarheid te voorkomen, wordt wel geadviseerd vast te houden aan de norm van maximaal 10 procent van de woningen per straat. Ook moet er minimaal 25 meter afstand blijven tussen de gevels van huizen waarin arbeidsmigranten wonen. Op deze manier worden de buitenlandse werknemers over het dorp verspreid.

Raadsvragen

De FNP in Waadhoeke stelde donderdagavond raadsvragen over de ‘denk-richting’ van het college. Sijbe Knol wilde onder meer weten waarom er niet met dorpsbelangen gesproken is en vroeg om concrete cijfers. Wethouder Nel Haarsma liet weten dat het beleid ,,noch lang net klear is’’.

Nieuws

Meest gelezen