Meld Misdaad Anoniem begint campagne tegen drugslabs in buitengebieden

Foto: politie

Meld Misdaad Anoniem heeft woensdag een campagne tegen drugslabs in de buitengebieden in het Noorden gelanceerd.

Aan de campagne werken RIEC Noord, het Openbaar Ministerie (OM), de politie en elf gemeenten mee. Vanuit Friesland zijn dat Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

In Noord-Nederland kwamen vorig jaar 33 anonieme meldingen over drugslabs binnen, dat is een stijging van 32 procent. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen vertelde al eerder in de Leeuwarder Courant dat hij het belangrijk vindt dat mensen die in de buitengebieden wonen, zich bewust zijn van de risico’s en de mogelijkheden om drugslabs te melden.

Lees ook | Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel met rijksgeld en burger op jacht naar criminele ondermijning

,,Minsken hoege net as in privédetektyf oan de gong’’, merkte Brouwer. ,,Mar se moatte harren ‘onderbuikgevoelens’ folgje.’’ Hij duidt daarmee op het pand dat al jaren leeg staat, maar waar ‘s nachts licht brandt. Of huizen waar bezoekers in- en uitlopen op bijzondere tijdstippen.

Want ondermijning is niet alleen een overheidsprobleem, tekende hij aan. ,,Wy wolle in noflik gebied, wêr’t it goed wenjen is. En net dat kriminelen harren hjir woartelje. Soks moatte wy yn ús mienskip net ha. Dus freegje wy eltsenien ús te helpen.’’

Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap, gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon. ,,Criminelen maken misbruik van goedwillende ondernemers’’, zegt Trienke Elshof, LTO Noord-voorzitter. ,,Over hun rug wordt veel geld verdiend. Mensen worden afhankelijk gemaakt of onder druk gezet, zo nodig met geweld. Daardoor kun je er niet zomaar mee stoppen.”

Informatieavond

Ondermijning is soms misschien lastig te herkennen, maar de laatste jaren is een trend te zien dat steeds meer boeven het platteland opzoeken om ‘in alle rust’ hun gang te gaan. Witwassen, hennep kweken of andersoortige drugs produceren. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, LTO Noord en Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseren een informatieavond die zich toespitst op ondermijning en hoe ook burgers (en met name boeren) signalen van drugshandel en -productie op kunnen sporen. De avond vindt 22 januari plaats in het gemeentehuis in Kollum.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland