Meer vrouwen dan mannen werken in de rechtspraak. Hoe kan dat?

Nederland doet het niet goed op de ranglijst van gelijkheid tussen man en vrouw. In de noordelijke rechtspraak zit dit juist wél heel goed.

Wie bij een officier van justitie of een rechter direct aan een man denkt, heeft zich recent waarschijnlijk niet hoeven verantwoorden voor één van de rechtbanken in Noord-Nederland.

Om te zeggen dat vrouwen er de dienst uitmaken gaat te ver, maar in absolute aantallen zijn vrouwelijke strafrechters en officieren van justitie hun mannelijke collega’s inmiddels voorbij gestreefd.

23 tegen 21

In de rechtbanken in Leeuwarden, Groningen en Assen werken 23 vrouwelijke strafrechters tegenover 21 mannelijke. Zij doen zaken voor de economische kamer en de meervoudige kamer. Bij het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland gaat het om 31 vrouwelijke officieren van justitie en 22 mannelijke. Met Guus Schram als hoofdofficier staat er een man aan het hoofd van het noordelijke arrondissementsparket. De rechters hebben met rechtbankpresident Maria van de Schepop een vrouw als baas.

Wat gelijkheid tussen mannen en vrouwen doet de rechtspraak in Noord-Nederland het dus heel goed, terwijl Nederland op de vorige week gepubliceerde gelijkheidsranglijst van het World Economic Forum juist flink is gezakt van de zestiende naar de 32ste plaats.

Meer vrouwelijke rechtenstudenten

Dat vrouwen in het strafrecht ruimer zijn vertegenwoordigd dan mannen is een gevolg van een ontwikkeling die op universiteiten al jaren zichtbaar is. Rechten studeren is bij meiden veel populairder dan bij jongens. Van de masterstudenten Nederlands recht met als afstudeerrichting strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen was in 2014-2015 78,6 procent vrouw, een jaar later was dit 62,7 procent en het afgelopen studiejaar was dit 72,2 procent. Aan de andere universiteiten is het beeld hetzelfde en van een ommekeer is nog niks te merken, als je kijkt naar de instroomcijfers van de eerstejaars.

Kwaliteit is het belangrijkste criterium bij het aannemen van nieuwe mensen, zegt OM Noord-Nederland. Daarnaast is diversiteit volgens het parket belangrijk en dat gaat verder dan een balans tussen het aantal mannen en vrouwen. Diversiteit gaat ook om ‘de achtergrond’ van een kandidaat en een juiste afspiegeling van specialismen.

Vrouwen kwalitatief sterker

‘Als wij een oproep doen aan jonge juristen om te komen werken bij het OM als assistent officier, merken wij dat het aantal mannen dat reageert al beduidend lager is dan het aantal vrouwen’, laat het OM Noord-Nederland weten. ‘De mannen die vervolgens op gesprek komen, blijken vaak kwalitatief minder sterk te zijn dan de vrouwen. Uiteindelijk halen dus meer vrouwen de eindstreep.’ Bij vacatures voor officier in opleiding ziet het noordelijke OM wel weer meer mannen reageren dan wel is geweest.

Nieuws

menu