Meer snelfietspaden en snellere treinen: zo verbeteren we de Friese infrastructuur volgens deze deskundige

Kom met een netwerk van snelfietspaden. Zorg voor een snellere trein tussen Leeuwarden en Groningen. Verbeter de verkeersveiligheid. Dat zegt verkeerskundige Sjoerd Nota.

 Sjoerd Nota ziet de komende twintig jaar geen grote nieuwe wegen in Friesland, wel langere in- en uitvoegstroken. FOTO NIELS WESTRA

Sjoerd Nota ziet de komende twintig jaar geen grote nieuwe wegen in Friesland, wel langere in- en uitvoegstroken. FOTO NIELS WESTRA

Friesland is nog lang niet klaar met de infrastructuur, zegt verkeerskundige Sjoerd Nota van NHL Stenden Hogeschool. Er is voor het verkeer in deze provincie nog veel te winnen.

Nota reageert desgevraagd op de ‘infraweek’ die het provinciebestuur deze week organiseert. Elke dag wordt in thematische bijeenkomsten stilgestaan bij de sprongen voorwaarts die de afgelopen jaren zijn gemaakt met de aanleg van de Haak om Leeuwarden, de Centrale As, het nieuwe verkeersknooppunt bij Joure, de wegverdubbeling bij Harlingen en de N381 tussen Drachten en de Drentse grens.

'Veel opgelost'

,,In de hoofdinfrastructuur hebben die projecten heel veel problemen opgelost’’, vindt Nota, docent aan de afdeling Ruimtelijke Ordening - Mobiliteit van de hogeschool.

Dat hoofdwegennet is nu ook wel klaar, ook al zijn er altijd nog wel wensen, zoals een aquaduct in de A6 bij de kruising met de Skarster Rien.

Er zit tot wel twintig jaar voorbereiding in zulke grote dossiers, zegt Nota. ,,Over de Centrale As werd in de jaren negentig van de vorige eeuw al gesproken.’’

Dat betekent dat je ook twintig jaar vooruit moet kijken. Over die periode verwacht hij geen grote nieuwe wegen, maar wel voorziet hij vanwege verdere mobiliteitsgroei capaciteitsproblemen op de knooppunten bij Heerenveen en Drachten. Langere in- en uitvoegstroken en zogenoemde weefvakken – waar automobilisten kunnen voorsorteren – kunnen oplossingen zijn.

De verkeersveiligheid op 80- en 100-kilometerwegen blijft een opgave, zeker op provinciale wegen waar ook landbouwvoertuigen rijden. De knelpunten zitten vooral bij gelijkvloerse kruisingen waar ook fiets- en voetgangers oversteken.

Autonoom vervoer

Autonoom vervoer – zelfrijdende auto’s – kan ertoe leiden dat er op lange termijn veel minder wegcapaciteit nodig is dan er nu ligt. Maar het duurt volgens Nota nog veertig tot zeventig jaar voordat dit massaal de weg opgaat.

Nota ziet ook braakliggende gebieden. In de ontwikkeling van ‘snelle’ paden voor de elektrische fiets en speed pedelec blijft Friesland achter op de regio Groningen-Assen. Vooral rond Leeuwarden en Heerenveen/Joure liggen er volgens Nota kansen om een groep automobilisten op de snelle fiets te krijgen, maar dan moeten de verbindingen naar het werk in de stad goed zijn.

,,Mensen vinden maximaal drie kwartier tot een uur rijden naar het werk nog acceptabel, of het nou in de auto of het openbaar vervoer is of op de fiets. Door de e-bike worden de fietsbare afstanden groter. Friesland kan windhinder verminderen door beplanting langs paden aan te leggen, zegt hij.

Dubbel spoor

Ook op het spoor liggen kansen. Op de lijn Leeuwarden-Groningen, volgens Nota een succesverhaal, is nog zo’n 10 minuten reistijdwinst mogelijk. Maar daarvoor is wel elektrificatie nodig, zodat treinen sneller en met meer comfort kunnen rijden. Ook vergt dat een compleet dubbel spoor, over de hele lengte van het traject.

,,Dan investeer je in een sterkere relatie tussen Leeuwarden en Groningen. Daar wordt Friesland sterker van. Dan kun je studenten uit Groningen, waar kamernood is, interesseren voor wonen in Leeuwarden. Leeuwarden is een leuke stad.’’

Nota vindt dat Friesland knap gepresteerd heeft om de rijksoverheid over te halen tot investeringen in bijvoorbeeld de Haak en eerder al de nieuwe A7 bij Sneek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland