Meer snelfietspaden en snellere treinen: zo verbeteren we de Friese infrastructuur volgens deze deskundige

Kom met een netwerk van snelfietspaden. Zorg voor een snellere trein tussen Leeuwarden en Groningen. Verbeter de verkeersveiligheid. Dat zegt verkeerskundige Sjoerd Nota.

 Sjoerd Nota ziet de komende twintig jaar geen grote nieuwe wegen in Friesland, wel langere in- en uitvoegstroken. FOTO NIELS WESTRA

Sjoerd Nota ziet de komende twintig jaar geen grote nieuwe wegen in Friesland, wel langere in- en uitvoegstroken. FOTO NIELS WESTRA

Friesland is nog lang niet klaar met de infrastructuur, zegt verkeerskundige Sjoerd Nota van NHL Stenden Hogeschool. Er is voor het verkeer in deze provincie nog veel te winnen.

Nieuws

menu