Aantal vluchtelingen uit Oekraïne blijft toenemen: er komen dagelijks mensen bij, Friesland moet naar 3600 opvangplekken

Het aantal opvangplekken voor mensen uit Oekraïne wordt uitgebreid: Friesland gaat naar 3600 plekken. En dat is nodig ook want de bezettingsgraad ligt nu op 97 procent. En dagelijks komen er mensen bij.

In januari werden tientallen Oekraïners ondergebracht in chalets op een camping in Leeuwarden.

In januari werden tientallen Oekraïners ondergebracht in chalets op een camping in Leeuwarden. Foto: Niels Westra

Op dit moment zijn er 3100 plekken in de gemeentelijke opvang in Friesland. Maar dat is niet voldoende, aangezien er dagelijks meer mensen bij komen dan er vertrekken. ,,We hopen op 1 juli 3500 plekken te hebben in Friesland”, zegt de Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland.