Rijkswaterstaat onderzoekt de bereikbaarheid van Ameland. Worden de veerhavens verplaatst?

De veerboot naar Ameland. FOTO ANTON KAPPERS - THOMASSON

Rijkswaterstaat is begonnen met een nieuw onderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland in de toekomst. Worden de veerhavens verplaatst?

Eerder al werd onderzoek gedaan naar hoe Ameland in de toekomst het beste bereikbaar kan blijven. Twee uitkomsten van dat vooronderzoek worden de komende tijd nader uitgewerkt. Ten eerste het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem, ten tweede het verplaatsen van één of beide veerhavens. Dat zou kunnen betekenen dat de veerhaven van Holwerd naar Ferwert wordt verplaatst, of die van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, de gemeentes Ameland en Noardeast-Fryslân, de provincie en het Wetterskip. Er komen meerdere bijeenkomsten waar inwoners van Ameland en de vaste wal en andere belangstellenden kunnen meepraten. Het onderzoek moet in 2023 klaar zijn.

De bereikbaarheid van Ameland staat al jaren onder druk. Door natuurlijke processen in de Waddenzee moet er erg veel gebaggerd worden om de vaargeul bevaarbaar te houden.

Nieuws

menu