Meer geschillen over zorginkoop Friese gemeenten

GGZ Friesland dreigt als een van de grootste aanbieders volgend jaar niet meer Beschermd Wonen aan te bieden voor de Friese gemeenten. De instelling vindt de tarieven die de gemeenten hanteert niet reëel.

De crisisopvang van GGZ Friesland.

De crisisopvang van GGZ Friesland. FOTO LC

Dat blijkt uit een kort geding dat GGZ Friesland vrijdag heeft aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden, dat voor de inkoop van jeugdzorg en Beschermd Wonen alle achttien Friese gemeenten vertegenwoordigt. GGZ Friesland stelt dat de tarieven voor Beschermd Wonen en dagbesteding gelijk blijven of omlaag gaan, terwijl de zorgzwaarte toeneemt.