Meer gemeentegeld nodig om de veiligheid van het kruispunt Huisterheide-Langwarderdyk bij Sint Nicolaasga te verbeteren

De driesprong Huisterheide die veiliger gemaakt moet worden. Foto: Google Maps

Er is 76.000 euro extra nodig om het kruispunt Huisterheide-Langwarderdyk bij Sint Nicolaasga veiliger te maken. Het college van De Fryske Marren vraagt de raad dit bedrag ter beschikking te stellen.

De raad stelde in 2017 200.000 euro beschikbaar voor de aanpak en voorkwam dat daarop in 2021 werd bezuinigd, zoals het college wilde. De plannen kosten in 2017 in totaal 400.000 euro. Voor de andere helft werd cofinanciering gezocht. Dit is deels gelukt, waardoor de gemeente toch nog bij moet springen.

De driesprong ligt op een landschappelijke en cultuurhistorisch belangrijke plek en midden in een recreatief gebied. Er mag 60 kilometer per uur gereden worden, maar dit wordt veelvuldig overschreden. Het voorstel is versmallingen te maken bij het naderen van het kruispunt. De bus stopt voortaan op de weg en ook de weg wordt iets versmald. De fiets-oversteekpunten worden overzichtelijker gemaakt.

Bij de kruising komt een zogenoemde OV-plushalte. Met fietsenstallingen, een kiss & ride plek, veilige oversteekvoorzieningen, goede verlichting en bewegwijzering. Er komt ook een liftplaats. Voor de halte is provinciaal geld beschikbaar. Rondom het kruispunt staan monumentale bomen die behouden moeten worden. Tijdens de werkzaamheden worden de bomen ontzien.

Spannend is of de deadline voor de rijkssubsidie gehaald kan worden. Het rijk stelt dat het werk eind 2022 klaar moet zijn. Het probleem is dat netwerkbeheerders eerst aan de slag moeten. Deze melden een voorbereidingstijd van een jaar.

Nieuws

menu