Begroting 2023: meer geld voor Defensie, Nederland denkt in 2024 de NAVO-norm te halen

Defensie krijgt de komende jaren meer geld, dat in personeel, materieel en voorraden gestoken wordt. De plannen waren al bekend.

Leden van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade trainden vorige week in Roemenië.

Leden van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade trainden vorige week in Roemenië. Foto Defensie / Cinthia Nijssen

De begroting van Defensie groeit structureel met 5 miljard - dat was al bekend - tot 15,2 miljard euro in 2023. Dat is ongeveer 1,66 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De NAVO heeft als norm dat aangesloten landen 2 procent van het bbp aan defensie uitgeven.