Er komen meer fruitbomen en bloemenbermen in de Greidhoeke, goed voor insecten en de spotvogel

De spotvogel zou moeten profiteren van de aanplant van meer hoogstamfruitbomen in de Greidhoeke. Foto Marcel van Kammen

In de Greidhoeke wordt de komende tijd gewerkt aan een netwerk van fruithoven en bloemenbermen. Dat is goed voor insecten én de schaarser wordende spotvogel.

Het project is een initiatief van Agrarische Natuurvereniging de Greidhoeke, Kening, Natuerkoöperaasje Baarderadiel en het burgerinitiatief Bijenflinterlint & Ecologisch Bermbeheer. Zij beginnen de komende maanden met het planten van streekeigen hoogstamfruitbomen in dorpen, op erven en in tuinen.

Wanneer deze boomgaarden via bloemrijke bermen worden verbonden groeit er een nieuw leefgebied voor insectenpopulaties. Daar moet ook de spotvogel (giele hôfsjonger) van kunne profiteren. Deze vogel is door de vier organisaties tot symbool van de actie verheven. Hij staat op de rode lijst, vermoedelijk door het verdwijnen van geschikt leefgebied: bomen en struikgewas in open gebieden.

Volgens de groep zijn ecologisch gekweekte hoogstamfruitbomen die bij grondsoort en streek de beste keuze voor het creëren van biodiversiteit in een fruithof. Ze bieden vogels voedsel en broedgelegenheid, worden ouder dan laagstambomen en hebben een beter wortelstelsel, waarmee ze ook meer CO2 vastleggen, wat goed is voor het klimaat.

De organisaties gaan alvast aan de slag met de eerste hoven en ook zullen er weer nieuwe bermen worden ingezaaid met inheemse, ecologisch gekweekte zaden. Zo zaait het Bijenflinterlint in samenwerking met Gemeente Leeuwarden langs de Bolswardervaart een hoofdverbinding van 6 km in die verschillende boerenhoven met elkaar verbindt. Kening maakt aan de hand van dit eerste project (video-)handleidingen waarmee belangstellenden ook zelf aan de slag kunnen gaan.

Nieuws

menu