Meer beestjes, meer vogels: honderd boeren experimenteren met 'rûge dong'

Ruige mest is een zegen voor weidevogels. Daarvan wil ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ boeren doordringen. Maar waar haal je het vandaan en wanneer rijd je het uit?

Jeroen Onrust geeft uitleg over rode en grijze regenwormen in het land van Marten de Jong in Baaium.

Jeroen Onrust geeft uitleg over rode en grijze regenwormen in het land van Marten de Jong in Baaium. Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

‘Ik dongje rûch’. Aan bordjes met deze tekst zijn de boerenbedrijven te herkennen die dit jaar aan de slag zijn met ruige stalmest. Hoewel de campagne van ‘Grutsk’ (een coalitie van de Bond Friese Vogelwachten, provincie en landbouworganisaties) gisteren officieel is gelanceerd, zijn er al bijna honderd deelnemers die op minstens een perceel experimenteren met strorijke stalmest.

Nieuws

menu