Meer bakkers en tuinders, dan is Friesland zelfvoorzienend

ANP

Met meer biologische bakkers en tuinders kan Friesland zelfvoorzienend worden.

Boeren, tuinders en diverse milieuorganisaties hebben zich verenigd in het Friese Voedselweb. De club groepeert allerlei losse initiatieven op het gebied van biologische en/of streekproducten. Ook organisaties als Circulair Friesland, de Streekboer en de Friese Milieufederatie zijn aangehaakt.

De logistiek en een ict-platform is op een haar na gereed. Nu komt het nog aan op een dekkend aanbod. En waar Friesland sterk is in vlees en zuivel, zitten er gaten in de aanvoer van brood en groente, vertelt Bregje Hamelynck. Zij heeft met haar man productietuin Us Hof in Sibrandabuorren.

,,Groente is er eigenlijk heel weinig in Friesland. Net als brood. We hebben maar twee aanbieders; bakker Bolhuis in Jubbega en De Molenaar in Witmarsum.’’

Het Voedselweb probeert de gaten te dichten. Sjoerd Miedema uit Haskerdijken, biologisch melkveehouder, is al bezig met de inrichting van een tuinderij. Meer initiatieven zijn welkom, zegt Hamelynck. Om 250 inwoners het jaar rond van groente te voorzien is een tuinderij van 1 hectare nodig. Voor 250 euro per jaar kunnen Friezen negen maanden lang aan groente komen van eigen grond. Het Voedselweb studeert ook op plaatselijke groepen die met vijftien huishoudens samen een eigen lokale voedselcoöperatie willen beginnen.

Het idee past naadloos in de kringlooplandbouw die minister Carola Schouten voorstaat. Friesland kan er zijn nek mee uitsteken, weet Klaas Sietse Spoelstra, de man van van Kening yn ‘e Greide. Hij stond aan het begin van meer landbouwinclusieve ontwikkelingen. Gisteren, dinsdag, kwamen ze allemaal samen bij het Binnenhof na een wandeling van 10 kilometer van Delft naar Den Haag.

Landbouwminister Carola Schouten kreeg een tienpuntenplan voor de kringlooplandbouw. De initiatiefnemers vonden de actie nodig als steun in de rug en in antwoord op de geharnaste boerenprotesten van eind vorig jaar. It Fryske Gea was present, vogelkenner Theunis Piersma, wormenonderzoeker Jeroen Onrust, Sjoerd Miedema, maar bij voorbeeld ook Welmoed Deinum uit Sondel. Ze heeft aan de Sondelerleane een biologisch melkveebedrijf met tachtig koeien. ,,Wy ha in plan’’, zei ze. ,,Wy binne net earne tsjin. Wy ha fan alles meimakke, wy wite wat er spilet. Dus ja, ik wol graach mei de minister yn petear.’’

Spoelstra wijst op het Friese Voedselweb dat handen en voeten krijgt. Friesland kan een geweldige proeftuin zijn voor de kringlooplandbouw. Bijna volledig zelfvoorzienend, met oog voor de natuur. ,,Dy omslach is foar in soad boeren yngewikkeld, dat snap ik. Mar dizze kant moat it op, al giet er miskien in hiele generaasje oerhinne.’’

Schouten was gisteren zichtbaar opgelucht door de steun die ze kreeg uit de hoek van natuur- en kringlooplandbouwliefhebbers, van wie een groot deel uit Friesland kwam. ,,Heel veel hulde’’, zei ze. ,,Jullie laten zien dat het kan in de praktijk.’’

Nieuws

menu