Meer aanwas uit eigen land: NHL Stenden groeit ondanks en dankzij corona

Minder studenten uit het buitenland, maar veel meer uit Nederland. Hogeschool NHL Stenden ziet het aantal studenten met 5,3 procent groeien.

 Opleidingen in de zorg aan NHL Stenden tellen een bovengemiddeld aantal aanmeldingen van nieuwe studenten.

Opleidingen in de zorg aan NHL Stenden tellen een bovengemiddeld aantal aanmeldingen van nieuwe studenten. Foto: Niels Westra

De teller van het aantal nieuwe studenten stond 1 oktober, de uiterste inschrijfdatum, op 7341. De hogeschool groeit hiermee voor het derde jaar op rij, stelt Erica Schaper met tevredenheid vast. NHL Stenden heeft in totaal circa 24.000 studenten.

Corona speelt een rol in de cijfers, en dan vooral wat betreft de sterke toename van het aantal nieuwe studenten uit Nederland en de soms scherpe daling van het aantal studenten uit het buitenland. Vooral studenten uit landen als Vietnam en China laten het nu afweten. Dat de hogeschool toch flink groeit, is dus deels ondanks en deels dankzij corona.

Aanbod op peil houden

,,Groei is een van de doelstellingen die we hebben geformuleerd bij de fusie van NHL met Stenden in 2018. We willen daarmee het aanbod van goed opgeleide vakmensen in onze regio op peil houden’’, aldus Schaper.

,,Want de vraag vanuit de arbeidsmarkt is er, terwijl we in het Noorden te maken hebben met krimp van de bevolking. Daarom is het belangrijk dat we studenten van elders trekken.’’

De hogeschool, met Nederlandse vestigingen in Leeuwarden, Emmen, Groningen, Assen, Meppel en op Terschelling, groeit ook iets sneller dan het landelijk gemiddelde van 5 procent.

Schaper geeft een aantal mogelijke verklaringen voor de sterke toename van studenten uit Nederland. ,,Ons onderwijsconcept, kleinschalig, met werken in ateliers met werkelijke vraagstukken, spreekt aan. We zien ook dat thema’s waarop wij ons richten, zoals circular plastics, watertechnologie, ondernemerschap en vital regions studenten trekken.’’

Daarnaast is het in deze tijd minder aantrekkelijk om een tussenjaar te nemen. En waar de afgelopen jaren flink getrokken werd aan mbo’ers om toch vooral op de arbeidsmarkt te komen, is dat sinds de uitbraak van het coronavirus ook veranderd.

Van de 7341 nieuwe aanmeldingen komen er 6635 uit Nederland. Het aantal inschrijvingen van studenten uit Europa daalde met 6 procent, van studenten buiten Europa zelfs met 44 procent. Het gaat daarbij echter om kleine aantallen. Uit Vietnam kwamen vorig studiejaar 47 studenten en nu 19; uit China daalde het aantal van 24 naar 15.

Zorg en onderwijs populair

Opleidingen in de zorg en onderwijs zijn weer populair. ,,Ik denk dat dit te maken heeft met een hernieuwde waardering voor deze beroepen’’, zegt Schaper. Zowel de pabo’s als opleidingen verpleegkunde doen het goed in voltijd- en deeltijdstudies. Uitzondering is de internationale pabo in Meppel, die te lijden heeft onder verminderde belangstelling vanuit het buitenland.

De Hotelschool kent een groei van 15 procent, maar Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling is koploper met een groei van 26 procent. Vooral de opleiding tot maritiem officier is in trek.

Ook hogeschool Van Hall Larenstein ziet een groei in het aantal inschrijvingen. Het aantal aanmeldingen in Leeuwarden steeg met 4 procent naar 728.

Eigen teststraat hbo en mbo Zwolle

Het hoger en middelbaar beroepsonderwijs in Zwolle opent een eigen coronateststraat voor de medewerkers van de onderwijsinstellingen in de stad. Vanaf 20 oktober kunnen zij hier snel terecht als ze klachten hebben.

De scholen besloten hun eigen teststraat te openen, omdat docenten in het hbo en mbo niet in aanmerking komen voor voorrang in de teststraten van de GGD. ‘Als zij op dit moment klachten ervaren, zijn ze vaak meerdere dagen kwijt voordat ze zich kunnen laten testen en voordat ze een testuitslag ontvangen’, schrijven de scholen in een verklaring, die onder meer is gepubliceerd door hogeschool Windesheim.

De teststraat moet voorkomen dat het onderwijs in de knel komt door uitval van docenten. Studenten van zorgopleidingen worden basis ingezet om de testen af te nemen. De scholen zetten de testfaciliteiten op in samenwerking met Hestia uit Losser. Dit bedrijf is gespecialiseerd in medische diensten. Op de locatie komt nog een tweede teststraat voor bedrijven. Die wordt opgezet in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs
Coronavirus
Instagram