Boeren dreigen maandag land plat te leggen, maar omvang van protesten is nog onduidelijk. 'It wurdt gjin gesellige dei'

Leggen boeren maandag het land plat? Op sociale media roepen ze op om massaal in actie te komen, ook in Friesland. Of het zover komt ,,is net te peilen”, zegt de ene Friese boer. Een ander: ,,De aksjereeëns is grut.” Weer een ander kiest voor publieksvriendelijk optreden.

Sytze Zwaagstra met zijn vrouw Margriet en hun kinderen Fleur en Hidde, bij de boerderij in Nij Beets.

Sytze Zwaagstra met zijn vrouw Margriet en hun kinderen Fleur en Hidde, bij de boerderij in Nij Beets. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

In appgroepen wordt voor maandagochtend een ‘grootschalige actie’ aangekondigd voor ‘boeren en medeburgers’ bij het distributiecentrum van Lidl in Heerenveen. Doel is, zo staat in het bericht, het opwerpen van een blokkade zodat ‘de schappen leeg zullen blijven’.

Nieuws

menu