Marrekrite: Baggeraars verdienen goud geld doordat gemeenten en provincie niet samenwerken

Een baggerschip aan het werk in de Alde Feanen. FOTO JILMER POSTMA

Baggeraars in Friesland worden rijk door het ontbreken van een gemeenschappelijk baggerplan. Marrekrite wil aan het roer in het belang van de watersport.

Overheden en organisaties die betrokken zijn bij de watersport, moeten beter samenwerken. Het algemeen bestuur van recreatieschap Marrekrite -gevormd door deelnemende gemeenten en provincie - ziet de noodzaak.

,,In het baggerwerk gaat heel veel geld om. We zien nu letterlijk dat het geld wegloopt. Baggeraars slepen het slib van de ene plek naar de andere. We maken met zijn allen de baggeraars rijk, want iedereen werkt aan zijn eigen opgave’’, hield directeur Lourens Touwen het bestuur donderdag voor tijdens de halfjaarlijkse vergadering. Een terechte constatering, meende gedeputeerde Avine Fokkens. ,,Hier moeten we een punt van maken.’’

Duidelijker functie

Er ligt een provinciale opgave om toerisme en recreatie in Friesland te versterken. Dat doel moet onder meer worden behaald door de watersportsector vitaal te maken. Recreatieschap Marrekrite wil de regie nemen op dit thema, aldus Touwen. Zijn pleidooi voor het opstellen van een integraal baggerplan en de wens om meren en wateren in de provincie een duidelijke bestemming te geven, kan op instemming rekenen van het algemeen bestuur.

,,We moeten de bestuurlijke wil tonen om de lat wat hoger te leggen’’, stelde wethouder Felix van Beek van Smallingerland. Wat hem betreft mag Marrekrite, dat zich in de afgelopen jaren steeds verder heeft ontwikkeld, zich minder bescheiden opstellen.

De materie is lastig, hield Touwen de bestuurders voor. ,,Veel data zijn bekend, terwijl er ook veel informatie niet is of die onze doelgroep niet bereikt. Een van de oplossingen is volgens Marrekrite om de meren en wateren een duidelijke identiteit te geven. ,,Op een deel van de Tsjûkemar wordt door de natuurlijke omstandigheden het kitesurfen steeds populairder. Maak van de rest dan een snelvaargebied. Ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is, maar nu liggen er overal kleine snelvaarbaantjes waar niemand plezier aan beleeft. Als je de wateren een duidelijke functie geeft, dan weet je ook wat je moet doen om het goed te beheren.’’

App over water

Met de provincie werkt Marrekrite aan een app waarin alle technische gegevens over het Friese water worden verwerkt. Juist in het verleden is vaak bewust gekozen om zuinig met informatievoorziening om te gaan, uit angst voor claims van vastgelopen pleziervaarders. Het zorgt volgens Touwen voor een verkeerd beeld en het wegblijven van watersporters uit andere delen van het land. Net als andere leden onderkende Fokkens het belang van een gedegen baggerplan en duidelijke informatievoorziening voor watersporters. ,,Dit was een goede discussie’’, constateerde zij.

Nieuws

Meest gelezen

menu