Manifest tegen grote eenzaamheid in Súdwest-Fryslân

Manifest tegen grote eenzaamheid in Súdwest-Fryslân. FOTO PIXABAY

Súdwest-Fryslân wil de meest kwetsbare, eenzame inwoners van de gemeente (en dat zijn er veel) weer in het zadel helpen.

Gevoelens van soms diepe eenzaamheid komen steeds vaker voor bij inwoners van Súdwest-Fryslân. Uit cijfers van onder meer de GGD blijkt dat bijna de helft van de senioren (48 procent) last heeft van een niet-zelfverkozen isolement. De eenzaamheid treft vooral 65-plussers hard, maar manifesteert zich ook onder jongeren, constateert de gemeente. De pijn blijkt het grootst te zijn in en om Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels. Dat signaleren kerken, vrijwilligers- en thuishulporganisaties.

Samen met de stichting Sociaal Collectief gaat Súdwest-Fryslân de eenzaamheid te lijf. Maandagmiddag is daarvoor het manifest Sosjaal en Sûn ondertekend.

Handen ineen

Een arsenaal aan organisaties (Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Thuiszorg Zuidwest Friesland, het seniorenplatform en huisartsen) slaat de handen ineen om eenzame inwoners weer bij de samenleving te betrekken. Juist de coronabeperkingen maakten het leggen van contacten het voorbije jaar zo moeilijk.

De alliantie richt zich eerst op de meest kwetsbare 75-plussers, een snel stijgende groep inwoners. Wethouder Gea Wielinga: ,,We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder.’’

Vrijwilligers gaan eerst bezoekjes afleggen die soelaas moeten bieden. Voor de langere termijn wordt een lokaal netwerk in de steigers gezet.

Nieuws

Meest gelezen