Malta wijkt geen millimeter: contact LF2018 blijft bevroren

Minister Owen Bonnici wordt ontvangen op het Provinsjehus door commissaris der koning Arno Brok en gedeputeerde Sietske Poepjes. Links staat staatssecretaris Deo Debattista. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Een bliksembezoek van de Maltese minister Owen Bonnici aan Friesland bracht donderdag geen soelaas. De contacten tussen de culturele hoofdsteden Leeuwarden en Valletta blijven bevroren.

Malta komt eind dit jaar niet naar de afsluiting van het cultureel hoofdjaar in Friesland. Andersom reist LF2018-directeur Tjeerd van Bekkum niet af naar de afsluiting in de zusterstad, zoals gebruik is.

Ook vanuit het provinciaal bestuur staan er geen bezoeken op stapel.

Hy hat in filosofy dy’t ik folgje kin, mar dy’t ik net underskriuw

Bonnici was in Leeuwarden om uitleg te geven over de nasleep van de liquidatie van onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia . Valletta’s V18-directeur Jason Micallef liet zich daar spottend over uit. Dat schoot Leeuwarden in het verkeerde keelgat.

Na enig aandringen reisde Bonnici af. Hij ging donderdagochtend in gesprek met bestuurders en journalisten. De Maltese minister week geen millimeter. Hij weigerde afstand te doen van Micallefs uitspraken en schaarde die onder de vrijheid van meningsuiting.

Schurend issue

,,We hebben gewoon meer nodig’’, zei LF2018-directeur Van Bekkum na afloop. Hij sprak over ,,een schurend issue’’. ,,Ik ga niet om koppen vragen. Ik vraag om houding en gedrag. Als dat niet verandert zal er geen beweging zijn.’’

Gedeputeerde Sietske Poepjes nam rond het middaguur met gemengde gevoelens afscheid van de Maltese minister. ,,Wy ha it lek wol boppe’’, zei ze. ,,Hy hat in filosofy dy’t ik folgje kin, mar dy’t ik net underskriuw.’’

Contacten tussen Valletta en LF2018 beperken zich tot onderwerpen van procedurele aard. Er staan nog drie producties op stapel, waaronder Opera Spanga, dat in september Aïda opvoert in het openluchttheater van Valletta.

(Appgebruikers klikken hier om de uitzending rond het bezoek van de Maltese minister aan Leeuwarden terug te kijken)

Nieuws

menu