Radicale koerswijziging: MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte blijven toch bij elkaar

Bij de ziekenhuizen MCL en Tjongerschans en ouderenzorgkoepel Noorderbreedte is op het bestuurlijke vlak sprake van een radicale koerswijziging. De zorginstellingen blijven aan elkaar verbonden, de ontvlechting wordt teruggedraaid.

Een spandoek en een expositie van kunstenares en bewoonster Geppie van der Heide bij Abbingahiem in Leeuwarden, een jaar geleden. Abbingahiem is één van de vijftien ouderenvoorzieningen van Noorderbreedte.

Een spandoek en een expositie van kunstenares en bewoonster Geppie van der Heide bij Abbingahiem in Leeuwarden, een jaar geleden. Abbingahiem is één van de vijftien ouderenvoorzieningen van Noorderbreedte. FOTO ANTON KAPPERS

De drie zorginstellingen opereren onder de vlag van de stichting Zorgpartners Friesland. Ruim vijf jaar geleden is de ontvlechting van de ziekenhuizen en de ouderenzorginstelling al in gang gezet.

,,Met het oog op de toekomst in Friesland zien wij meer in samenwerking, dan in een afzonderlijk voortbestaan”, verklaart Jaap Zwemmer, interim-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de drie zorginstellingen. ,,Ziekenhuizen hebben in toenemende mate met ouderenzorg te maken, die kunnen elkaar ondersteunen.”

De huidige bestuurders van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte waren tegen de harde splitsing van ziekenhuiszorg (cure) en ouderenzorg (care), bevestigt Zwemmer. Die botsten met de interne toezichthouders, de Raden van Commissarissen, die de ontvlechting wilden doorzetten. Achter de schermen woedde een jarenlange machtsstrijd die in juni 2020 zijn dieptepunt bereikte. Vijf van de zeven commissarissen stapten op vanwege ‘een verschil van inzicht over de governance’, zoals dat officieel naar buiten is gebracht.

Honorering commissarissen

Naast de machtsstrijd was er destijds bij de buitenwacht en op de werkvloer beroering over de honorering van de commissarissen. Die hadden zonder er ruchtbaarheid aan te geven hun totale bezoldiging voor 2019 verdubbeld, door zichzelf niet meer te zien als één Raad van Commissarissen van de stichting Zorgpartners Friesland, maar als drie Raden van Commissarissen van de bv’s MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte. Aan hun taken en werkzaamheden veranderde niks. ,,Dat was niet uit te leggen. Ik snap de maatschappelijke commotie”, reageert Zwemmer.

De commissarissen besloten bij hun vertrek hun verdubbelde bezoldiging over 2019 en 2020 terug te betalen. Voor 2021 valt de toezichtstructuur weer terug op die van 2018, zegt Zwemmer. Het is de bedoeling dat de bestuurders van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte onder toezicht van de commissarissen de leiding krijgen over de stichting Zorgpartners Friesland. Tot nu toe was die in handen van de commissarissen. Die constructie zou volgens de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders vanaf 2022 hoe dan ook verboden zijn, memoreert Zwemmer.

Ingrijpende statutenwijziging

Voor de nieuwe bestuurlijke opzet is een ingrijpende statutenwijziging nodig. Die moet voor het eind van het jaar zijn doorgevoerd, meldt Zwemmer. De emeritus-hoogleraar belastingrecht werd aangesteld als puinruimer na het vertrek van voorzitter Marcel Wintels, afgelopen zomer. Hij hoopt voor 2022 ook de nieuwe commissarissen te kunnen benoemen.

In het licht van de samenwerking binnen de Friese zorg past het volgens Zwemmer dat Noorderbreedte recent een fusie heeft voorgenomen met het thuiszorgbedrijf Het Friese Land.

Zwemmer spreekt van ,,logische ontwikkelingen in het belang van de patiënt”. ,,Dienstbaarheid aan de zorgbehoevende patiënt staat voorop.” Waarom eerder sprake was van een ander inzicht kan Zwemmer niet verklaren. ,,Dat zou je mijn voorganger moeten vragen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus