Loterijwinnaars Eastermar steunen buren zonder lot

Nynke de Jong en Anne Oosterdijk, twee van de drie initiatiefnemers van het fonds. Albert Kieft ontbreekt op de foto. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Er is een fonds in de maak van winnaars van de Postcode Loterij in Eastermar om minder kapitaalkrachtige dorpsgenoten te helpen.

De Nationale Postcode Loterij verdeelde vorige week vele miljoenen euro’s in Eastermar, maar niet alle inwoners vielen in de prijzen. Deze mensen lijken nu toch mee te profiteren van de financiële klapper die hun buren maakten. Een drietal winnaars heeft de aanzet gegeven tot het ‘Eastermarder Fonds’.

Steuntje in de rug

Het is de bedoeling om prijswinnaars te vragen een bijdrage te storten in dit fonds. Vervolgens wordt het geld gebruikt om goede dingen te doen voor dorpsgenoten die geen lot hadden, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het is uit idealisme ontstaan, vertelt Nynke de Jong. ,,Je prate oer wat je mei it jild dwaan soene. Myn man hie al sein: in fûns. Doe’t ik yn de nacht fan tongersdei op freed wekker lei, ha’k der fierder oer neitocht.’’ Samen met haar man Anne Oosterdijk en plaatsgenoot Albert Kieft besloot ze ermee te beginnen.

Volgens De Jong is er in Eastermar op een kleine 300 loten een prijs gevallen. Elk volledig lot was goed voor een bedrag van bijna 55.000 euro netto. ,,Al soe elk 100 euro dwaan, dan sit der al 30.000 euro yn it fûns. Dêr kinst leuke dingen fan dwaan.’’

Meedoen uit vrije wil

De Jong denkt bijvoorbeeld aan kinderen die voor school een laptop nodig hebben, terwijl hun ouders die niet kunnen betalen. Ook in de kosten voor schoolreisjes zou het fonds kunnen bijdragen. ,,En bygelyks as de waskmasine stikken giet. Dat kin foar guon húshâldens net bêst wêze.’’

'Al soe elk 100 euro dwaan, dan sit der al 30.000 euro yn'

Een verplichting moet doneren aan het fonds niet worden, zegt De Jong. Iedereen mag zelf bepalen of hij wel of niet meedoet. Tegelijkertijd kan De Jong zich voorstellen dat er prijswinnaars zijn die meer dan 100 euro willen inbrengen.

Hoe de verdeling van het geld precies in zijn werk gaat, moet nog helemaal worden uitgedacht. De Jong heeft inmiddels de medewerking van notaris Ebe Veerman, die helpt bij de totstandkoming ervan.

Fantastisch idee

Van diverse prijswinnaars heeft De Jong al gehoord dat ze het een prachtig initiatief vinden en dat ze bereid zijn er geld in te steken. Volgens haar zal het eerder lastig worden om mensen te verleiden geld aan te vragen uit het fonds, dan om er donaties voor te krijgen.

Zelf is ze blij dat ze de daad bij het woord gevoegd heeft. ,,Ik wol der letter gjin spyt fan hawwe dat ik dit net dien ha.’’

Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft zich bereid verklaard beschermheer van het fonds te worden. ,,Ik fyn it in fantastysk idee’’, zegt Gebben. ,,Yn elk doarp binne minsken dy’t it minder breed hawwe.’’

Nieuws

menu