Postcode Loterij-miljoenen voor project Holwerd aan Zee

Een impressie van Holwerd aan Zee. ILLUSTRATIE BURROHARRO

Een impressie van Holwerd aan Zee. ILLUSTRATIE BURROHARRO

Vijftien miljoen euro. Met dat bedrag steunt de Nationale Postcode Loterij het project Holwerd aan Zee.

Feitelijk gaat de schenking, beschikbaar gesteld vanuit het Droomfonds, naar Vogelbescherming Nederland. Die partij is een van de partners van het project.