Loopgravenstrijd festivals De Groene Ster is los

Psy Fi is één van de festivals op Groene Ster.

Vier Leeuwarder oppositiepartijen hebben woensdag tevergeefs geprobeerd de wijziging van het bestemmingsplan in De Groene Ster te blokkeren.

Het vormde een inleidende beschieting voor de loopgravenoorlog die zich de komende maanden zal ontwikkelen rond De Groene Ster. Op basis van het huidige bestemmingsplan zijn festivals als Welcome to the Village, Promised Land en Psy-Fi alleen met houtje-touwtje-oplossingen nog mogelijk te maken.

Wil de gemeente ze toch blijven toestaan, dan zal ze het bestemmingsplan moeten wijzigen, zo valt af te leiden uit gerechtelijke uitspraken. Dit vergt een lange procedure met veel inspraak en debat.

Motie indienen

De Partij voor de Dieren (PvdD), Gemeente Belangen Leeuwarden (GBL), de ChristenUnie en 50Plus zijn bang dat een nieuw bestemmingsplan het makkelijker maakt om langdurige en lawaaiige festivals te organiseren. Ze dienden daarom een motie in, die juist het oude bestemmingsplan in stand houdt.

Afgezien van de vier indieners stemde geen enkele partij voor hun motie. Het overgrote deel van de raad sloot zich aan bij PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma en steunt de voorbereiding van een bestemmingsplanwijziging. Komende zomer is er mogelijk zelfs een vierde festival: Conference of the Birds.

Nieuws

Meest gelezen