Lisdoddenteelt is meer iets voor pioniers: 'Voorlopig staan de melkveehouders niet in de rij'

De teelt van lisdodden is geen pasklaar alternatief voor melkveehouders in veenweidegebieden. Er is nog een lange weg te gaan.

Lisdodde.

Lisdodde. FOTO SHUTTERSTOCK

Dat maakten Eddy Wymenga van het Friese project Better Wetter, en Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld maandag duidelijk tijdens een digitale groenlunch van de Friese Milieu Federatie. Wymenga en Lenssinck zijn beiden betrokken bij experimenten met de natte teelt en de verwerking van lisdodden. Het is goed mogelijk om van deze plant – in Friesland bekender als ‘tuorrebout’ of ‘stjonksigaar’ – isolatiemateriaal, plaatmateriaal en meubilair te maken, maar daarvoor is wel een grootschalige en stabiele oogst nodig.