Linkse oppositie in Staten vangt bot met aanpassing Friese aanpak stikstof. Meerderheid wil gebiedscommissies niet voor de voeten lopen

De linkse oppositie in de Friese Staten heeft geen medestanders kunnen vinden om de Friese aanpak van het stikstofbeleid aan te passen. ,,Volgens mij willen jullie onteigenen mogelijk maken.”

Gedeputeerde Staten van Fryslân maakten op 14 juni in Baaium een statement. Ze kozen voor de Friese aanpak en hadden veel kritiek op de eerder gepresenteerde plannen van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) en toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Gedeputeerde Staten van Fryslân maakten op 14 juni in Baaium een statement. Ze kozen voor de Friese aanpak en hadden veel kritiek op de eerder gepresenteerde plannen van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) en toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie). Foto: Jacob Van Essen

GrienLinks, SP, Partij voor de Dieren en D66 vinden een herijking van de Friese aanpak op zijn plaats. Deze gaat uit van een stikstofreductie van 25 procent in Friesland, uitgezonderd de Zuidoosthoek. Dit deel van de provincie met zijn vele stikstofgevoelige natuurgebieden staat aan de lat voor een halvering van de stikstofuitstoot, te halen in 2035.

Nieuws

menu