Lichtgroen als koers. Waarom investeren in het Friese landschap loont

Bij verkiezingen van de mooiste plek of het mooiste landschap van Nederland eindigt Friesland vrijwel altijd bovenaan. Geen toeval: het Friese landschap beschikt over een grote variatie, rijke geschiedenis, rust en ruimte. Nog wel. Maar wat hoogleraar Theo Spek betreft mag er wel een tandje bij als het gaat om het investeren van samenleving en politiek in het landschap van Friesland.

Fries landschap.

Fries landschap. FOTO ARCHIEF

Anders dan in de Randstad of het zuiden van ons land kent Friesland nog een keur aan goed bewaard gebleven cultuurlandschappen: van de beboste heuvels van Gaasterland, de uitgestrekte veenweiden en meren van het Lage Midden naar de zandruggen en beekdalen van de Stellingwerven; en van de groene kleiweiden van het terpengebied, de rijke akkers van Bouhoeke en Bildt naar de blinkende duinen van de Waddeneilanden of de houtsingels en dykswallen van de Friese Wouden.

Nieuws

menu