Liander wil elektriciteitsnet Friesland drastisch uitbreiden

FOTO ANP

Netbeheerder Liander gaat de komende jaren dertig nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en veertig bestaande stations in Friesland uitbreiden. Op deze manier wil Liander aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit voldoen en knelpunten in het net oplossen.

Er komen steeds meer zonne- en windparken in Friesland, die leveren ook stroom terug aan het elektriciteitsnet. Dit levert echter problemen op bij de netbeheerder: veel verdeelstations kunnen die extra elektriciteit niet bolwerken. Recent vielen bijvoorbeeld de plannen voor een zonnepark bij Feanwâlden in duigen, omdat het elektriciteitsnet de capaciteit van het zonnepark niet aan zou kunnen.

Naast de groeiende productie van groene stroom, wordt er ook steeds meer stroom gevraagd door bijvoorbeeld industrie, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken. Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig, zo stelt Liander.

Veertig van zeventig stations overbelast

In het bijzonder voor Friesland voorspelt Liander dat voor de periode tot 2029 veertig van de zeventig stations overbelast raken, als er niets gebeurt. Daarom wil de netbeheerder de komende tien jaar dertig nieuwe stations realiseren en veertig bestaande stations uitbreiden. De totale investering in het Friese elektriciteitsnetwerk bedraagt de komende drie jaar bijna 50 miljoen euro.

Dit gebeurde half september bijvoorbeeld al in Wolvega, waar nieuwe transformatoren werden geplaatst. Volgende op de lijst van Liander zijn de stations van Oudehaske en Oosterwolde. In het noordoostelijke deel van Friesland gaat Liander de stations in Dokkum, Holwerd en Ameland verzwaren en wordt op veel plaatsen het middenspanningsnet versterkt. Daarna worden de stations Drachten, Lemmer en Burgum uitgebreid met nieuwe transformatoren.

Daarnaast wordt een nieuw station bij Bolsward gebouwd, dat ook ingezet wordt om de groei in duurzame energie door bijvoorbeeld Windpark Fryslân op te vangen. Tevens werkt Liander aan plannen voor een nieuw onderstation nabij Leeuwarden om verdere toekomstige groei op te vangen.

Nieuws

menu