Hoe houden we de aarde leefbaar voor onze kinderen? We moeten leren leven van een hectare, zegt NHL Stenden-lector Matthias Olthaar

We gaan over de grenzen van wat deze aarde kan dragen met grote crises tot gevolg. Die kunnen we niet allemaal meer keren. Maar we kunnen ons leven wel veranderen om de aarde ook voor onze kinderen leefbaar te houden, zegt Matthias Olthaar, lector aan NHL Stenden.

Matthias Olthaar: ,,We werken zodat we dingen kunnen kopen die we niet nodig hebben of onnodig snel kapot gaan.’’

Matthias Olthaar: ,,We werken zodat we dingen kunnen kopen die we niet nodig hebben of onnodig snel kapot gaan.’’ Foto: Marcel Jurian de Jong

Dit is een verhaal van hoop. Ook al zijn de feiten misschien schokkend, diep daaronder schittert iets door. Er staan ons meerdere grote crises te wachten, eigenlijk zitten we er zelfs al middenin, maar het hoeft niet uit onze handen weg te glippen. Als we ons maar in willen zetten voor een andere wereld. Een wereld waarin we niet langer over de grenzen van onze eigen planeet heen gaan. Dat is het betoog van Matthias Olthaar, lector Green Economics & Process Optimization aan hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden en Emmen.